Infla­sjons­kalk­u­la­tor

Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Bakgrunn og fakta

Se også

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Inflasjon
Om konsumprisindeksen og vektene i den.

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyårs sider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Inflasjonskalkulator
SSB har en tilsvarende inflasjonskalkulator. Her kan du også regne fra og til spesifikke måneder.

Omregningene er basert på konsumprisindeksen fra SSB. Det er gjennomsnittlig prisnivå i hvert av årene som ligger til grunn for endringene. Dette kan gi et noe annet resultat enn om du for eksempel regner mellom månedene desember til desember.

Du kan beregne prisutviklingen helt fra 1865 til 2011.

Omregning fra tidligere år
Når du regner om fra et tidligere år oppjusterer du pengeverdien det året til dagens pengeverdi. I eksemplet fra 1980 ser du at 100 kroner i 1980 tilsvarer 324 kroner i dag.

Omregning til tidligere år
Når du regner om fra dagens pengeverdi til et tidligere år er dette det motsatte regnestykket. 100 kroner i dag tilsvarer 31 kroner i 1980-pengeverdi.

Årstallet må legges inn slik det er gjort med de forhåndsinnlagte tallene.

  
 Omregnet fra et tidligere år:  
 Årstallet som er utgangspunkt  
 Beløp som skal regnes om  
 Verdi i dagens pengeverdi  
 Gjennomsnittlig årlig inflasjon i perioden  
 
 Omregning til tidligere år:  
 Årstall som skal brukes  
 Beløp som skal regnes om  
 Tilsvarende verdi i det valgte året  
   

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Bakgrunn og fakta

Se også

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Inflasjon
Om konsumprisindeksen og vektene i den.

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyårs sider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Inflasjonskalkulator
SSB har en tilsvarende inflasjonskalkulator. Her kan du også regne fra og til spesifikke måneder.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden