Tiltak som krever enkel bygge­mel­ding

Den enkleste byggesaksbehandlingen hos kommunen kalles melding

Du må utarbeide skriftlig dokumentasjon til kommunen, og melde fra til naboene på samme måte som ved full byggesak. Men med melding slipper du å vente på godkjennelse fra byggesaksetaten. Du kan sette i gang med bygging hvis du ikke har hørt noe fra kommunen innen tre uker etter at du sendte søknaden.

Kommunen må gi skriftlig tilbakemelding for å avbryte fristen på tre uker. Da får du enten krav om full byggemelding eller de kommenterer detaljer du må endre for å få bygget godkjent med melding.

Flere kommuner har mottakskontorer for byggesaker der du kan få klarert ut slike enkle saker på dagen (krever stort sett at naboene ikke har innsigelser). Ta kontakt med kommunen for å få skjemaer og veiledning til utfylling.

Reglene om melding står i forskriften «Saksbehandling og kontroll i byggesaker».

Som mindre tiltak regnes:

  • Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være bygd med kjeller. Tilbygget skal brukes til boligrom eller boligformål, men det kan ikke være våtrom. Du kan bruke 50 m² regelen for eksempel hvis du skal bygge ut terrassen (så lenge den er mindre enn 50 m²).
  • Oppføring av en enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet areal eller bebygd areal er over 70 m². Bygningen kan oppføres med inntil en etasje, den kan bygges med kjeller. Selv om bygningen kan være i en etasje, hindrer ikke det at du bygger loft over bygningen, så lenge du holder takhøyden der oppe under «etasjehøyden».
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.
  • Sammenslåing av to boenheter.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden