Annu­i­tets­lån og serielån

Annuitetslån er den mest vanlige lånetypen.

Bakgrunn og fakta

Les mer om lånetyper

Typer lån - hva skal du velge

Eksempler på månedlige tilbakebetalingsbeløp

Trapperentelån

Lån med fondssparing

Valutalån

Rammelån

Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån

Hvilket lån skal du nedbetale først?

KALKULATORER:
Annuitetslån
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån.Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Serielån
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet.Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

I et serielån betales like store avdrag i hele låneperioden, i tillegg kommer rentene som er fallende utover i låneperioden fordi lånebeløpet blir gradvis mindre.

Annuitetslån beregnes med en formel som gjør at summen av avdrag og renter er konstant i hele låneperioden (forutsatt at renten er den samme hele tiden).

Beregn annuitetslån her.

Serielån

Et serielån vil alltid gi en lavere totalsum enn et annuitetslån. Årsaken er ganske enkelt at du betaler mer avdrag i starten, og derfor har et mindre lån i gjennomsnitt enn om du har et annuitetslån.

Dette forholdet blir egentlig det samme som om du hadde tatt lånet på fire år isteden på fem år. Det blir selvfølgelig mindre å betale på et mindre lån, eller et med kortere nedbetalingstid.

Beregn serielån her

Nedbetalingseksempler

Vi kan se på et eksempel over fem år, med årlige etterskuddsvise terminer. Rentedelen faller ikke like fort som i serielånet fordi avdragene i annuitetslånet er mindre i starten.

  Serielån   Annuitetslån  
År Renter Avdrag Sum   Renter Avdrag Sum Forskjell
1 6 000 20 000 26 000   6 000 17 741 23 741 2 259
2 4 800 20 000 24 800   4 936 18 805 23 741 1 059
3 3 600 20 000 23 600   3 807 19 934 23 741 -141
4 2 400 20 000 22 400   2 611 21 130 23 741 -1 341
5 1 200 20 000 21 200   1 343 22 390 23 741 -2 541

Tabellen viser hva du må betale i renter, avdrag og totalt hvert enkelt år i et serielån og et annuitetslån. Lånet er 100.000 kroner, renten er 6 % og nedbetalingstiden er 5 år. Helt til høyre ser du hvor mye mer du betaler på et seielån enn i et annuitetslån.

Lån med restverdi

Et lån med restverdi består av to deler. Den ene delen er en vanlig nedbetalingsdel, der lånet nedbetales til restverdien. Den andre delen er selve restverdien, som er et avdragsfritt lån.

Dette er et lån som ofte brukes til billån. Da betaler du ned lånet til det du tror bilen er verdt når du skal selge den. Låner du 400.000 kroner over tre år, nedbetales lånet for eksempel til 250.000 kroner. I det tilfellet nedbetaler du lånet med 150.000 kroner.

Beregn lån med restverdi her

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Bakgrunn og fakta

Les mer om lånetyper

Typer lån - hva skal du velge

Eksempler på månedlige tilbakebetalingsbeløp

Trapperentelån

Lån med fondssparing

Valutalån

Rammelån

Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån

Hvilket lån skal du nedbetale først?

KALKULATORER:
Annuitetslån
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån.Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Serielån
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet.Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden