ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Audun Lysbakken,barnehageplass,integrering,kontanstøtte,Likestilling,Politikk,SV,Norge,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Kontantstøtten til toåringer fjernes i 2012 Regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringer fra august 2012. Samtidig økes satsen for barna mellom 13 og 18 måneder til 5.000 kroner i måneden. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2011-35/audun6.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2011-35/audun6.jpg

680 350

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) mener det fjerning av kontantstøtten vil være positivt for integreringen og likestillingen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Kontantstøtten til toåringer fjernes i 2012

Regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringer fra august 2012. Samtidig økes satsen for barna mellom 13 og 18 måneder til 5.000 kroner i måneden.

– Det at vi fjerner kontantstøtten for toåringer gjør at vi får flere kvinner i arbeid og at flere innvandrerbarn får verdifull språkopplæring i barnehagen slik at de kan lykkes bedre i skolen. Samtidig støtter vi opp under et mer likestilt arbeidsliv, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) i en pressemelding.

Viktig for integrering

Kontantstøtten har fungert som en økonomisk støtteordning som har holdt flere kvinner hjemmeværende eller i deltidsjobb, understreker han.

– Dagens kontantstøtte gir ikke først og fremst foreldre større valgfrihet til å være hjemme med egne barn, men belønner alle som ikke velger barnehageplass. Dette er derfor en viktig endring for likestillingen og integreringen i Norge, fortsetter Lysbakken.

Han viser til at den rødgrønne regjeringen siden 2005 bygget nesten 60.000 barnehageplasser i arbeidet for å sikre retten til barnehageplass.

– Det har gjort det mulig å fjerne kontantstøtten for toåringer. Nå skal regjeringen jobbe videre for å styrke barnehagene som en arena for fellesskap, mangfold og læring, sier Lysbakken.

Økes til 5.000

Samtidig økes støtten for barn mellom ett og halvannet år.

– Så lenge det bare er ett årlig barnehageopptak, kan denne løsningen være en håndsrekning til familier som venter på plass. Det er snakk om en så kort periode med økt støtte at det ikke vil bidra negativt til likestilling eller holde barn hjemme for lenge, sier Lysbakken.

I dag utgjør kontantstøtten 3.303 kroner i måneden per barn. For barn mellom ett og halvannet år økes denne satsen til 5.000 kroner, mens den går ned fra barnet er halvannet år, melder NRK.

– Angrep på valgfrihet

KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer kraftig på regjeringens avgjørelse.

– Jeg opplever dette som det sterkeste angrepet noen gang på barnefamiliers valgfrihet fra denne regjeringen, sier han.

KrF er opptatt av at alle foreldre skal ha et reelt valg mellom gode omsorgsformer for sine barn, understreker partilederen.

– Det innebærer at det må finnes gode alternativer å velge mellom. Derfor ønsker KrF tvert imot å øke kontantstøtte til 7.000 kroner per måned for ettåringene og til 4.000 kroner for toåringene. Nå har de fleste kommuner endelig fått full barnehagedekning. Regjeringen burde heller øke kontantstøtten slik at valgfriheten styrkes, sier Hareide.

Regjeringen skyver hensynet til integrering foran seg for å avvikle en ordning de aldri har ønsket, hevder KrF-lederen.

– De ville aldri kuttet i andre velferdsordninger med begrunnelse i at innvandrere er overrepresentert blant brukerne. KrF vil at alle foreldre uavhengig av etnisk bakgrunn og økonomi skal ha mulighet til å tilbringe mer tid med ett- og toåringene sine, sier Hareide. (©NTB)

Les flere nyheter

Lesernes kommentarer

2011-09-03T21:16:34

Frank overå Frank Overå

3. september 2011 - 21:16

Rasisme av SV

Nå er det jo slik at SV mener at alle kvinner skal jobbe slik som menn, og at husmor rollen er et tilbakeskritt for kvinnen, at husmorrollen er en fornedrende arbeidsplass. det er jo ikke tillatt i SV å være kvinnelig, kvinne rollen blir jo deffinert som fornedrende og som stigmatiseres slik at barnehager og offentlige instutisjoner skal ta over oppdrager rollen for barna våre. Det er jo riktig at å ha barn er et ansvar som ikke skal ligge samfunnet til last, men retorikken og holdningen er så liberal at den er syklig galt. De som ønsker å være husmødre velger nok å avstå fra denne inntekten ved å være hjemme, men å stigmatisere husmorrollen som mer skapende enn arbeidslivet har aldri skjønt effekten av samfunnets pilarer som er familien og å selv oppdra barna sine innenfor hjemmets vegger. Å stigmatisere dette er ondsinnet og usaklig. Verdieffekten og likestillings effekten av denne holdningen er til de grader uintelligent og skadelig og mangler rot i virkeligheten og logikkens verden. Argumentasjonen faller gjennom hva ekte verdier dreier seg om. Rotløshet og vanskligstilt ungdom som ender opp som tapere og trygdebrukere er like gjerne rot i mangel på riktig omsorg i trygge rammer. dette kan aldri staten erstatte. At dette ikke kommer frem vitner om normoppløsningen som eskalerer i et ekstremt liberalt samfunn uten grenser og ekte verdier. de pengene som disse tjener vil gå tapt i samfunnsproblemer. Familien er samfunnets pilarer. Det er svekkelsen av familien som har skylden for noe samfunnsoppløsningen som kom i kjølevannet av liberaliseringen av vesten.
2011-09-03T21:43:01

Ronny Hagen Ronny Hagen

3. september 2011 - 21:43

Ikke overaskende av meg..

Men veldig enig i det du sier. Et eksempel kan jeg gi. I min jobb og yrke er jeg ansvarlig for mange ungdom som vil utvikle seg praktisk. Jeg er Håndverker og vært i samme firma i 10 år. Der kommer 18 åringer inn, vil ikke ta i mot ordre. Ikke følge læreplan pga. mor og far ikke har hatt tid til de og gitt de forklaring på hva respekt for eldre og autoriteter er.
I mitt fag kreves det å være veldig våken og få det riktig. av 10 lærlinger har en blitt. Resten er sparket eller gitt opp. Her er det snakk om forsoving 4 av 5 dager. De har vondt i ryggen, 18 år gammel ? Men skal på fotballtrening etter jobb.
Mange dropper ut pga som du sier. tryggd. Mange snakker om dette. Forklarer videre hvordan de går frem osv. Det er vondt å se så mange unge falle helt ut. Jeg prøvde å holde kontakten med foreldrene og barna, følge de opp, passe på at de var intresserte. Var ikke sjans. Vi nådde ikke frem på noen måte. Og her har foreldrene mye ansvar å stå for. Leste i våres om en eller annen skole i Oslo hadde fått inn sofa på skole salen..?? Jeg Elsker Wall-E, tegnefilm, sett med mine barn. Se på den. Der vil samfunnet bli på en eller annen måte. Ikke et pent syn.
2011-09-03T21:44:23

Anne Hanssen Anne Hanssen

3. september 2011 - 21:44

Kunne ikke vært mer enig. Bra

Kunne ikke vært mer enig. Bra skrevet!!
2011-09-03T21:21:31

Laila Petersen Laila Petersen

3. september 2011 - 21:21

Ronni Hagen

Jeg er overhodet ikke bitter. :)) Jeg har to fantaske barn, som studerer på BI. Jeg har fått de opp og frem, uten statens hjelp.
2011-09-04T08:17:17

Steven Bell Steven Bell

4. september 2011 - 8:17

Uten statens hjelp?

Fikk du ikke barnetrygd? Fikk de ikke gratis folkeskole av mine skattepenger?
2011-09-03T21:22:42

Marthe Marthe

3. september 2011 - 21:22

Min datter..

.. som da er født i februar 2011, "gir meg rett" på den vanlige kontantstøtten fra hun er 12 mnd, men da de nye reglene setter i gang, altså i august, så er min datter 18 mnd, og jeg fortsetter da med 3300 kr mnd, frem til hun blir 24 mnd. Jeg "mister" et år, uten "goden" som som tildeles barna mellom 12 og 18 mnd? Altså, jeg ønsker å komme tilbake i jobb innen den tid, men er pr dags dato arbeidsledig, så vet ingen ting med sikkerhet.
Eller blir dette for barn født etter den datoen hvor endringen skjer?
2011-09-03T21:30:15

Ronny Hagen Ronny Hagen

3. september 2011 - 21:30

Hadde det vært rettskriving

Hadde det vært rettskriving her,ville jeg nok tapt.Tar det ikke tungt.Og nei.Vi vil ikke slite i fremtiden.Vi hadde klart oss helt uten kontant støtten,om vi selfølgelig ikke måtte ha alle ting som driver folk i samfunnet.Vi er nok ikke bedre enn andre.Jeg er mere for enten fjern Kontant støtten helt,eller la den være.Hva er egentlig så store forskjellen på 5000 i 2 år,enn 3 tusen i 3 år?ikke stor.Men stor nok til å dekke tapet på økonomisk sprekk i politiet siste mnd.Noen må dekke det opp ser det ut som.denne gangen er det barnefamileier som tar samhold,og utviklig mere høyt en jobb døgnet rundt.Han er inne på noe ang intergrering.Sa det i starten også,men de kommer hit,får alt servert på et fat.hvorfor skal de jobbe?Er det vi som normalt jobber hele livet ut,eller de som kommer hit,tar ikke å intergreres osv.hadde ene sønnen min i en barnehage i oslo føre vi flyttet på flekken.Damen som var min sønns kontakt person var fra India,og snakket dårlig engelsk.Det er hva dere ønsker?Ser ut til ikke at dere har sett slike tilstander.Hvem skriver her egentlig ?? Virklighetsfjerne? uvitne om situasjone i Oslo?Jeg flyttet til en annen kommune for å gi mine barn en mulighet som jeg har hatt da jeg var barn.Og ikke snakke gebrokkent norsk.Henge etter på skole osv.Vi fikk en perle av hus for den rottne urbane leiligheten vi hadde før.Vi har det helt perfetk,og vi kommer ikke til å slite.Vi vinner på alle måter.Men hold gjerne på synet deres.Men jeg har mitt syn på saken,Og stemmer ikke på et parti pga.de ønsker som Halvorsen sa på Tv2,Vi må ha flere til Norge, dele Våre goder.Nei,ikke om du ikke vil bidra til dette samfunnet.Det er der skjevheten kommer inn.Og jeg liker en god diskusjon,det er viktig å se alle meninger.Og lære av de.Jeg lærer hver dag masse.Og vil at mine barn skal det også.Det ville de ikke kunnet om de ikke bodde på frogner eller lignende.
2011-09-03T21:31:37

Ounni Pillai Ounni Pillai

3. september 2011 - 21:31

Knut Hareide.

KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer kraftig på regjeringens avgjørelse.
Har mannen noe makt til å uttale seg? Hva slag valgfrihet er det han babler om?
2011-09-03T21:39:59

Frank overå Frank Overå

3. september 2011 - 21:39

Kontantstøtten tvinger ingen

Kontantstøtten tvinger ingen til å være hjemme, så lønnsom er den ikke, men den tvinger kansje flere ut i arbeidslivet når de økonomiske rammebetingelsene blir for dårlig. Slik taper bare de som ønsker å være husmødre, mens de andre kan gjøre det de vil. Det er fortsatt mest lønnsomt økonomisk å jobbe. Selv om samfunnet ikke er tjent med at husmorrollen utraderes psykologisk.
2011-09-04T11:08:11

Åge Fred Gram Åge Fred Gram

4. september 2011 - 11:08

Knut Hareide.

Håper han tar avgjørelsen og holder seg unna samarbeide med Gadaffi Stoltenberg.Masse penger i utlandet og mindere til fattige,barnefamilier,pensjonister.
2011-09-03T21:51:22

Frank overå Frank Overå

3. september 2011 - 21:51

Feminismens undergang er likestilling på feil premisser

Skal familiene fortsette med å få dårlige ramme betingelser og diskrimineres på likestillingens misforståtte og prverterte alter, vil storsamfunnet betale prisen for det senere, og den gjør det allerede. Man høster det man sår. Likestillingen handler ikke om å gjøre rollene like, men å skape rettferdighet. Er det rettferdig at en kvinne skal tvinges til å være mann, eller en mann kvinne? det er ikke rettferdig eller logisk eller noen tjent med, å viske ut disse etablerte rollene som er nedlagt i naturen svekker bare samfunnet og menneskene som bor der, det er det feministene og SV/AP ikke forstår. Argumentene holder ikke vann. Likestilling er det mest forkvakklede og flaue scenariet i vesten. Ikke rart at det ikke blir født flere barn her i vesten.
2011-09-04T12:22:42

June Karlsen June Karlsen

4. september 2011 - 12:22

Vi er ikke likestilt som kvinner!

Nei kvinner har ikke fått noen likestilling som kvinne.(men som mann) Med denne såkalla likestillinga har de kun mista sine gamle privilegier,men ikke fått noen nye. Altså ris til egen bak.
Samfunnet trengte kvinnens arbeidskraft.Dermed ble de lurt ut i arbeidslivet under falske forutsetninger.Nå må de jobbe ute.Enten de vil eller ikke pga. et for høyt oppdrevet kostnads-nivå.Siden samfunnet har tilpassa seg at 2 inntekter trenges for å klare seg.Enslige,og ungdommer blir ille ute.

Jeg var for kontantstøtte til hjemmeværende mødre/fedre. Men ikke til foreldre som var i arbeid. (selvfølgelig)de får jo vanlig barnetrygd.Men så kom jo problemet innvandrere og deres inntregering inn i bildet. Så nå er jeg fullstendig imot. Vi klarte oss før godt uten kontantstøtte og vil gjøre det igjenn.
2011-09-03T21:59:13

Even Skattum Even Skattum

3. september 2011 - 21:59

Kontantstøtten til toåringer fjernes

Her ser vi de siste ukers paroler fra landets ledere i praksis:
* mer åpenhet
* mer demokrati
* mer solidaritet
Vi lever opplagt i et raust land, når foreldre (indirekte) presses til å plassere barna sine på institusjon fra de er ett og et halvt år.
Regjeringen viser mer og mer av sin totalitære ideologi. Barna tilhører staten. Kvinner og familier mister sin frihet. Naturen gråter, men den fundamentalistiske likhetsideologien overdøver alt.
2011-09-04T09:21:51

Jan erik nicolaysen swann Jan erik nicolaysen Swann

4. september 2011 - 9:21

usikker støtte

Egentlig er det vel bare og fjerne hele ordningen,og heller øke barnetrygden til 5000.-.Og foresten så koster ikke ungene noe særlig før de blir en 12-13 år gamle.I tillegg så er det jo kanskje en mulighet for folk og planlegge når de får barn også.
Og hvorfor har noen blandet eldrebølgen inn i denne diskusjonen.Den har vi skapt selv.Det er bare og sette opp pensjonsalderen til 80 år,så forsvinner den av seg selv.
2011-09-04T11:03:04

Åge Fred Gram Åge Fred Gram

4. september 2011 - 11:03

Kontantstøtte.

Demokrati når regjeringen overkjører opposisjone gang på gang.Kontant støtte,skattefri banksparing,aksjesparing er forslag de borgelige gjennomførte som regjeringen har fjernet.Så har de økt skatt på pensjonister.
2011-09-04T11:32:29

Jan olaf per knutsen Jan Olaf per knutsen

4. september 2011 - 11:32

Nokk en genisrtek fra de rødgrønne

Deres "familiepolikk" er mødrene ut i produktift arbeid snarest mulig og la "staten" ordne ungenes hverdag med et pennusum som er tillpaset AP og SV s idealer. samme tankegang som i gamle Sovjett unionen.Husker Bondevik sominnførte kontantstøtten nettopp for at mor kunne hvære hjemme med barnet til det var 3 år.Det var god familiepolitikk.Nor skal Norge egentlig kvitte seg med dette kalle gufset fra østeuropa? og få et demokratisk styre her i landet?
2011-09-04T12:38:53

Lars Lars

4. september 2011 - 12:38

Hold SV under sperregrensen.

Her ser jeg bare èn løsning i forhold til hva SV angår, nemlig å IKKE stemme på dette "kommunistpartiet" når kommunevalget og når stortingsvalget kommer.
Det SV har gjort til nå, er å lage enveiskjøring av hverdagen for mange småbarnsforeldre. De har rett og slett fått redusert sine muligheter til å ta frie valg i sammfunnet. Alt skal inn i former og rammer, med det resultat at kvinner presses ut i arbeidslivet, fordi de økonomiske vilkårene som gjør det umulig å være hjemmeværende husmor og ta seg av egne barn faller bort. De får dårligere råd, må jobbe mer, ergo må barn i barnehage, som igjen gjør at foreldre må jobbe mer som en konsekvens av øketgifter til barnehage. Det betyr for mange mer overtid, og helge-jobbing. Mindre tid til barna. Spesielt når man er i etablerer fasen med hus og hjem.

For min egen del ser jeg barna to timer for dag, etter de er ferdig i barnehagen.Altså 10 timer på en arbeidsuke.
Mens Barnehagen har dem 10 timer for dag. Altså 50 timer på en arbeidsuke.
De dager jeg må jobbe overtid for å få regnestykket til å gå opp, så ser jeg barna kun i helgene.
Om SV tar bort kontantstøtten til 2 åringer, så betyr det ekstra utgifter, og mere jobbing, og mindre tid med barna.
Kjenner jeg får nok av dette forbannede kommunist styre her i landet.
2011-09-04T13:02:34

Anne Hanssen Anne Hanssen

4. september 2011 - 13:02

Hva er vitsen?

Hva er egentlig vitsen med å få barn? Vi får, som du skriver, knapt se dem i løpet av en uke. Slik samfunnet er bygget opp under rødt styre, så må alle jobbe. Prisene stiger både på dagligvarer, hus, skatter og avgifter, og skal vi klare å betale alt dette staten krever, er vi nødt til å jobbe begge foreldre. I tillegg kommer krav fra barna, som MÅ ha det og det for ikke å bli sett på som fattige. Ikke rart flere ender opp med store depresjoner, for en føler virkelig at en aldri strekker til verken på jobb eller på hjemmebane. Jeg så frem til å være hjemme med min datter på 9mnd til hun blir 3 år, men nå kan jeg bare glemme det. Nå blir det barnehage, og lite og ingen tid med henne fra hun blir 2 år. Alt på grunn av Lysbakken og hans bamsemumskommunisme.
2011-09-04T20:47:32

Tore Kaspersen Tore Kaspersen

4. september 2011 - 20:47

Innvandrere er viktigst!

For SV er det vel viktigere å passe på innvandrere enn norske familier som kanskje kunne tenkt seg at mor hadde råd til et ekstra år hjemme med barna.