ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Bjørn Stordrange,Boxcar,C-119,FMU,Forsvaret,Forsvarets museer,Jonn Bekkevold,krim,Oslo tingrett,underslag,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
En halv «seier» til Forsvaret Den pensjonerte obersten Jonn Bekkevold dømmes til å betale Forsvaret nesten 900.000 kroner etter et mislykket flykjøp. - Vi vurderer å anke, sier hans advokat. http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-24/bekkevold_620.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-24/bekkevold_620.jpg

680 358

Dømmes ikke for underslag, men må likevel betale Forsvaret ytterligere 900.000 kroner. Nå vurderer Jonn Bekkevold (th) og hans advokat Bjørn Stordrange en anke. Foto: Ola Karlsen

En halv «seier» til Forsvaret

Den pensjonerte obersten Jonn Bekkevold dømmes til å betale Forsvaret nesten 900.000 kroner etter et mislykket flykjøp. - Vi vurderer å anke, sier hans advokat.

(ABC Nyheter): Forsvaret vant bare en halv seier i saken mot den pensjonerte obersten Jonn Bekkevold (74). Han er frifunnet for anklagen om grovt underslag, men må betale tilbake ytterligere 876.584 kroner til Forsvaret.

- Vi er glad for frifinnelsen i straffesaken. den er treffende og korrekt. men vi er uenige i den sivile delen av dommen, og vi vurderer nå om den delen skal ankes, sier Bekkevolds advokat, Bjørn Stordrange, til ABC Nyheter.

Oslo tingrett mener derfor at Bekkevold har inngått en avtale med Forsvaret om å selge 20 beltevogner og skaffe et veteranfly av typen C-119 «Flying boxcar».

Domstolen vil heller ikke kritisere den tidligere obersten for at han satte pengene fra salget av de militære kjøretøyene på en egen konto. Men de avviser samtidig store deler av det regnestykket som Bekkevold mener ligger til grunn.

Les også: Pensjonist kjemper mot millionkrav

Les også: Forsvaret risikerer rettshavari

Før rettssaken startet hadde han overført noe over en halv million kroner til Forsvaret, antageligvis i et forsøk på å holde saken utenfor Tingretten. Men Forsvaret mente dette var for lite og krevde hele salgssummen på nesten 1,8 millioner tilbakebetalt.

Nå har de tre dommerne enstemming kommet til at Bekkevold har rett på en rimelig kompensasjon for den jobben han gjorde, men vil likevel ikke akseptere en timessats på 900 kroner.

I sitt skjønn mener en at Forsvaret kan faktureres for 200.000 kroner for jobben samt noe over 100.000 kroner for kostnader til reiser og annet.

- Vi mener dette ikke er korrekt, og at denne siden av dommen viser at straffeprosessformen ikke var den riktige for å vurdere kontrakten, sier advokat Stordrange.

Rettssakens klimaks kom da det siste vitnet forklarte seg. Den britiske kjøperen av de 20 beltevognene, James Leaversley, mente da at den kontrakten som ble lagt fram for retten, ikke kunne være korrekt.

Les også: Bedrageri antydes

Dommerne mener at Bekkevold burde ha skjønt at det ville bli stilt spørsmålstegn ved denne kontrakten, som blant annet la opp til at mer enn 300.000 kroner av kjøpesummen skulle var avlønning for annet konsulentarbeide.

At den pensjonerte obersten ikke førte en annen tidligere ansatt i selskapet Leaversley som vitne, mener retten ligger ham til last.