ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter Kong Harald,nyttårstale,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Kongen frykter klimakrise

Kong Harald frykter at overforbruk i verste fall kan skape en dramatisk ubalanse i klodens klima. Han oppfordrer alle til å ta utfordringen på alvor, slik at jorden kan gis videre til nye generasjoner.

http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2009-53/nfi_20385_018198400_1262284800.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2009-53/nfi_20385_018198400_1262284800.jpg

680 332

TALTE: Kong Harald holdt sin tale på nyttårsaften. Foto: Scanpix.

Kongen frykter klimakrise

Kong Harald frykter at overforbruk i verste fall kan skape en dramatisk ubalanse i klodens klima. Han oppfordrer alle til å ta utfordringen på alvor, slik at jorden kan gis videre til nye generasjoner.

I sin nyttårstale kommer kongen inn på høyaktuelle temaer som klimakrisen, profittjag, intoleranse og «Berlinmurer» som skaper hat og mistro.

– Kanskje har vi vært flinkere til å telle våre penger, enn vi har vært til å telle våre dager. Klarer vi ikke å hanskes bedre med ubalansen i klodens klima, vil vi stå overfor svært alvorlige konsekvenser, advarte kongen.

Kong Harald sa at menneskene ofte vurderer hverandre ut fra suksess, synlighet og materiell velstand og at veien er kort til å se ned på dem som tilsynelatende ikke har klart seg så godt.

Profittjag

– Finanskrisen har mange årsaker, men på ett plan synes den å ha sammenheng med et kortsiktig jag etter profitt. I den forstand kan krisen kanskje tjene som en nyttig påminnelse om at økonomi og samfunn ikke ensidig kan tuftes på materielle verdier, sa kongen i sin nyttårstale.

Kongen oppfordret hver og en til å ta ansvar for å bygge og bevare Norge, men at ingen til sjuende og sist kan kreve mer av samfunnet enn de er villig til å yte.

– Vi ser stadig eksempler på intoleranse, ekstreme standpunkter og vold som ikke harmonerer med grunnpilarene i vår arv. Slikt må vi ikke godta. Likevel må vi holde fast ved at de aller fleste er skikkelige, ærlige mennesker som vil gjøre sitt beste for at vår verden skal bli et bedre sted å være, sa kongen.

Han mente at samfunnsutviklingen og mangfoldet er en berikelse for landet, men fastslo at ikke alt nytt skal tas imot ukritisk.

– Det kan føre til at vi mister fotfestet og blir rotløse. Samtidig må vi ikke avvise det nye som fremmed og fiendtlig, advarte kongen.

Berlinmurer

I forbindelse med at det i 2009 var 20 år siden Berlinmurens fall, tok kongen opp problemet med «murer» mellom folk og samfunn.

– Berlinmurer kan finnes overalt. Murer av uforsonlig hat og mistro bidrar til krig og konflikt mange steder i verden. Ulikheter og urettferdighet er også med på å bygge murer og skape avstand.

Kongen sa at murer også kan finnes i nære forhold, som mellom generasjoner, i familier og i nabolag.

– Misunnelse, ufred og mistenkeliggjøring har lett for å slå rot. Ofte er det bagateller som starter det hele. Men livet er for kort og dyrebart til å sløses bort på krangel og bitterhet. Vi kan alle være den som får folk til å trekke sammen, oppmuntret kongen.

Barn

Han viste til alles ansvar for å si fra når det begås urett mot barn, noe som fortsatt skjer i Norge, utropt til verdens beste land å bo i.

– Der er viktig å ha noen rundt oss som bryr seg. Vi har sikkert alle møtt disse fellesskapets ildsjeler, som fungerer som selve limet i lokalsamfunnet. Jeg vil sende en ekstra hilsen til ja-menneskene blant oss, alle heltene, som bruker livet sitt for andre, sa kongen.

Han viste til at Norges historie er full av eksempler på enkeltmennesker som engasjerer seg, og som vil gjøre en innsats.

– Neste år skal vi markere én av dem. Bjørnstjerne Bjørnson var en person som brukte sitt liv til å gjøre en forskjell. Han sa at de gode gjerninger redder verden og fulgte opp med å bli en talsmann for humanisme og menneskeverd i Europa, sa kong Harald.

I april 2010 er det 100 år siden Bjørnson døde. (©NTB)

Lesernes kommentarer

2009-12-31T20:53:31

Kåre Kork Kåre Kork

31. desember 2009 - 20:53

En klok mann!

Kongen holdt en viktig tale med kloke synspunkter!
Mange av debbattantene her burde ta de kloke ordene til etteretning.

Godt nyttår :)
2009-12-31T21:17:50

Einar Olsen Einar Olsen

31. desember 2009 - 21:17

Tilbedere

Ikke alle er "tilbedere" Roy. Hverken av konger, politikere, filmstjerner, rikinger eller andre selebriteter. Noen få klarer faktisk å tenke selv enda. Men det er nok ikke lenge før alle er hjernevasket til å la seg bli tilbedere og følge blindt det alle "overordnede" (og overklassefolk) forteller oss.

Godt Nytt År til deg også. Selv om jeg tviler meget sterkt på om det blir det for alle, med overklasse-"arbeideren" Jens stoltenberg som vår leder. "Arbeider"-Partiet ja, unnskyld at jeg ler.

Einar olsen. Fredrikstad.
2009-12-31T21:27:13

Kåre Kork Kåre Kork

31. desember 2009 - 21:27

Nei ikke alle er tilbedere

Heldigvis er ikke alle tilbedere av lukkøye-tenkningen son preger så mange ytre høyrefolk her.
Det du representerer er en merkelig form av "å tenke selv".
2010-01-01T17:03:14

Paul Roy Muni Paul Roy Muni

1. januar 2010 - 17:03

Ord som holder.

Einar Olsen , det er godt å se at ikke alle får "dilla" men kan tenke klart !
2010-01-01T17:26:33

Solveig hagen Solveig Hagen

1. januar 2010 - 17:26

En klok mann??? 2

Og talen var vel skrevet av en som står på Al Gore sinn lønningsliste? Ingen kloke ord å ta til etterretning, nei....! Godt nyttår!
2009-12-31T21:07:33

Einar Olsen Einar Olsen

31. desember 2009 - 21:07

Kongen hjernevasket også?

Har vår "kjære" folkekonge blitt hjernevasket også nå da stakkar? En konge skal være konge, ikke klimaspåmann og dommedagsprofet.

Kom en tur til Østfold, her har det ikke vært så kaldt som det er nå på 84 år! (kilde: NRK nyheter).

Kom gjerne ned og bli med en tur ut på sjø'n (Hvalerøyene) med den gamle snekka mi til sommeren. HVIS DET BLIR VARMT NOK DA!!! Invitasjon herved overbragt (lol).De 3 siste sommerene har det vært så vindfullt og kaldt at jeg kan telle på den ene handa de dagene det har vært varmt nok til å gå på sjø'n med snekka mi.

Kongen burde heller konsentrere seg og uttale seg om den sterkt økende store forskjellen mellom fattig og rik. Både i Norge og verden ellers. (kilde: Verdensbanken) Men, men, han er jo konge.... En konge som ikke har et pipp han skulle ha sagt, bortsett fra det han får lov av våre politikere å si.

Einar Olsen. Fredrikstad.
2009-12-31T21:11:07

Kåre Kork Kåre Kork

31. desember 2009 - 21:11

LOL!

Det er vel ikke å forvente at Einar Olsen forstår forskjellen på global og lokal...
2009-12-31T21:21:57

Einar Olsen Einar Olsen

31. desember 2009 - 21:21

Forskjellen?

Det må vel være deg som ikke forstår noe Roy? Jeg mener, som fremdeles tror at Norge er totalt isolert fra resten av verden. Pooh.
Einar.
2009-12-31T21:29:03

Kåre Kork Kåre Kork

31. desember 2009 - 21:29

Nei Einar

Det er vel ikke jeg som bærer preg av å tro at vi er isolert fra resten av verden. Ref din tro på global oppvarming..
2009-12-31T21:39:57

Knut Bakke Knut Bakke

31. desember 2009 - 21:39

Klimakrise

HM kong Harald er i hvertfall politisk korrekt i sine synspunkter og slutter seg til hylekoret av klimafundamentalister som nærmest spår en menneskeskapt katastrofe på denne jord. Så vidt jeg har registrert har den globale temperaturen de siste 10 åra vist fallende tendens. Det er heller ikke mye å se til den menneskeskapte globale temperaturstigningen når en ser på termometere nå om dagen. Ellers er jo de menneskeskapte utslippene av CO2 omlag 1 promille av den totale mengde av drivhusgasser der vanndamp utgjør ca. 95%. Kjære konge, jeg trur du kan ta det hele med knusende ro.
2009-12-31T21:44:05

Ann Tove Buklev Ann Tove Buklev

31. desember 2009 - 21:44

Pressen er kjøpt og betalt

Så lenge media er kjøpt og betalt med pressestøtte, så skriver de vel bare det som Stoltenberg representerer. Deriblant om kongens forsvar av klimakrisearbeidet og deler av innvandringen, som media velger å ta til seg i regjeringens favør.
Kongen nevnte også barna, de svakeste i dette samfunnet. Hvorfor nevner ikke journalistene dette i sin iver etter å gjenspeile talen kongen holdt? Vi har 85.000 barn som lever under fattigdomsgrensen etter FAFOs rapport. Kongen nevnte bekymring for barna av Norge. Barn som ikke fikk nødvendig stell og omsorg.
Kongen sa også at vi ikke måtte ukritisk slippe alt inn i landet av innvandring, da vi i såfall ville miste fotfestet. Så kanskje burde det kommet frem i media også.
Men så lenge vi har en venstrevridd presse som er kjøpt og betalt, så kommer ikke alt frem i balansert form.
2010-01-01T11:20:13

Kåre Kork Kåre Kork

1. januar 2010 - 11:20

Løgn!

"Kongen sa også at vi ikke måtte ukritisk slippe alt inn i landet av innvandring"

Dette er en blank løgn!
2010-01-01T15:02:14

Paul Oskar Rosenquist Paul Oskar Rosenquist

1. januar 2010 - 15:02

Tror du er inne på noe særs viktig der Ann Tove :)

Heller også i den retning at en total "fri" presse, må leve uten støtte!!!
Underbevisthetens kraft er sterk.
Blir som med leger og apoteker osv.
Så lenge de lever godt på at folk ER SYKE og venteværelsene fulle av kunder, så kan en ikke forvente at folk blir helt friske. En annen belønningsmetode, hvor "rådgiverne" fikk betalt når vi holdt oss friske, vil gi et helt annet fokus.
2010-01-01T08:44:30

Solveig hagen Solveig Hagen

1. januar 2010 - 8:44

Klimabekymring

Resultatet av manipuleringen av rådata utført av CRU har ført til at vår kjære konge
går rundt og er bekymret for fremtiden. Men dette ser det ut til at kongen ikke har noen
grunn til. Tolker likevel dette som at kongen vil opptre politisk korrekt.
Det som kongen m.fl. burde være mere opptatt av er hvordan skaffe energi til verdens
befolkning når oljereservene tar slutt om 40-50 år. Dette blir den største utfordringen
for verdens befolkning kanskje noensinne. Istedet for å pøse ut milliarder og bruke kostbar
tid på en oppkonstruert klimakrise, burde disse midlene vært brukt til energiforskning.
Om 50 år er verdens befolkning sikkert passert 10 milliarder. Hvordan produsere mat
og distribuere denne uten oljebasert energi? Hvis vi ikke får noe drivstoff som kan
erstatte olje vil kanskje 8 av 10 milliarder dø av sult. Da er verden tilbake til før
oljealderen. Slutt er det på reisene til klimaguruene og deres løpegutter fordi det
da er slutt på luftfart. De gjenlevende må ut å streve for føden og vil ikke ha særlig tid til
overs. Naturen regulerer seg selv,- alltid! Det fine er at en slipper å forhandle med
naturen. Den bryr seg ikke om 2 grader opp eller ned!
2010-01-05T16:59:35

Pål Vedeld Djupvik Pål Vedeld Djupvik

5. januar 2010 - 16:59

Nei Harry Andressen,

Vi skal ikke bekymre oss for at oljen kanskje tar slutt om 40-50 år. Om 40-50 år er der sansynligvis ingen biler som går på bensin og diesel (bortsett fra veteranbiler), oljen tilhører det 19 og 20 århundrede. Verden og kosmos flyter over av energi, og den lærer vi oss å utnytte etterhvert, de store oljeselskapene er nok forlengst i possisjon for fremtiden. Vi skal ikke bekymre oss for fremtiden.
2010-01-01T10:14:42

Tom Wulff Tom Wulff

1. januar 2010 - 10:14

Kongen og klima

Nei han burde nok bry seg om det han kan, og det er helt klart ikke klimaet. Det styrer seg selv uten påvirkning av oss ubetydelige mennesker.

Godt Nytt Debattårtil dere alle.
2010-01-01T11:24:54

Kåre Kork Kåre Kork

1. januar 2010 - 11:24

Tom Wulff

Kongen bør holde seg til det han kan sier du. Da er jeg spent på å høre hvilken ekspertise du er på klimaspørsmålet.
For du må jo være en betydelig kapasitet på dette området siden du kan fastslå at mennesker ikke kan påvirke klimaet?
Kanskje sannheten er at Tom Wulff og andre debattanter her også burde holde seg til det de kan?
2010-01-01T11:38:44

Tom Wulff Tom Wulff

1. januar 2010 - 11:38

Klima

Hei Roy. Jo jeg vet nok om menneskets påvirkning på klima, til å si at vår påvirkning er helt marginell. Vår påvirkning på miljøet er dog noe helt annet. Der har vi faktisk mye å gjøre.
2010-01-01T12:43:08

Erik Kolloen Erik Kolloen

1. januar 2010 - 12:43

Roy!!!!

Respekt for andre er kanskje noe du bør utvise. Derfor får du så krasse innlegg tilbake. For alt du vet kan det være en klimaprofessor du har debattert mot. Jeg vil si det samme som andre. Hva har kongen med klimaet å gjøre egentlig? Ingenting er svaret.
2010-01-01T13:15:07

Kåre Kork Kåre Kork

1. januar 2010 - 13:15

Nå har det seg slik at en

Nå har det seg slik at en rekke fremtredende forskere i verden advarer mot vår påvirkning av klimaet.

De selvoppnevnte "klimaprofessorer" her på norske debattfora liker det ikke, og finner på de merkeligste påstander i protest.
Men noe seriøst å komme med har de ikke, det meste er vel oppkok av Siv Jensen & Co. sine "eksperter". Hvem kan vel glemme deres fremste ekspertvitne sveiseprofessoren...
2010-01-01T13:58:18

Tom Wulff Tom Wulff

1. januar 2010 - 13:58

Klima

Hei igjen Roy. Din mest fundamentale gale påstand er at, sitat: "en rekke fremtredende...", sitat slutt, har noen som helst troverdighet lenger. Dette er blitt ganske godt dokumentert dokumentene som er sluppet fra CRU. De fleste forskerne i dag er nemlig ganske så sikre på at, dersom klimaet forandrer seg, så er det naturlige svingninger. Som nevnt over Roy, MILJØET kan vi gjøre mye med, og det bør vi alle tenke på. Jeg ber alle om å skille på disse to forholdene. Da klima og miljø er to helt adskilte forhold. Fortsatt godt nytt år.
2010-01-01T14:06:12

Kåre Kork Kåre Kork

1. januar 2010 - 14:06

"De fleste forskerne i dag

"De fleste forskerne i dag er nemlig ganske så sikre på at, dersom klimaet forandrer seg, så er det naturlige svingninger"

Har du noen seriøs dokumentasjon på dette?
Jeg har hørt denne påstanden flere ganger, men har ennå ikke fått se noen dokumentasjon.

2010-01-01T14:17:40

Tom Wulff Tom Wulff

1. januar 2010 - 14:17

Klima

Hei igjen. Dit og dine såkalte forskere har nemlig et stort problem. Det finnes ikke empirisk dokumentasjon, empirisk forskning som indikerer ei heller på noe som helst nivå beviser påstanden om AGW. Derimot finnes det tusener av dokumentere forskningsresultater som beviser (empirisk) at CO2 kan ihvertfall ikke få skylda for noe som helst. Så Roy, det er bare å begynne lesingen. Det finnes tusener på tusener av dokumenter å hente, og deretter lese, og sluttligen forstå. IPCC driver politikk ikke forskning!
2010-01-03T20:37:45

Kåre Kork Kåre Kork

3. januar 2010 - 20:37

Derimot finnes det tusener

Derimot finnes det tusener av dokumentere forskningsresultater som beviser (empirisk) at CO2 kan ihvertfall ikke få skylda for noe som helst.
---------

Kom gjerne med dokumentasjon på detteTom!
2010-01-01T12:00:42

Paul Oskar Rosenquist Paul Oskar Rosenquist

1. januar 2010 - 12:00

Egentlig det samme hva han sier.

Våre konger-prinser og prinsesser, kan egentlig si hva de vil, for det har ingen betydning.
Ca 50% av nordmen ønsker å avskaffe hele sirkuset.
2010-01-01T14:03:11

Tom Wulff Tom Wulff

1. januar 2010 - 14:03

ongehuset

Hei Paul, ja så lenge engleskoler og andre merkelig forhold blir den altoverskyggende delen av kongehuset er jeg enig med deg.
2010-01-01T13:43:53

Frida FREDRIKSEN Frida FREDRIKSEN

1. januar 2010 - 13:43

Kongens nyttårstale.

Hvem brys om hva kongen sier?Tror ikke han skriver sin tale selv engang.En person som lever i sus og dus med andres penger,maner til mindre forbruk.Da må vel kongehuset være det første til å skjære ned på forbruk.Hva koster det og holde disse galionsfigurene i drift?
Hvor mange hus/slott disponerer dem?
Hvor mange biler/fly.....?
Hvor mange tjenere,gartnere,kokker,sjåfører osv. osv.....?
Hvor mange luksusferier tar dem i året?.
Hvor mange hytter,både ved sjø og fjell....?
Båter,skip osv osv....osv....??
Jeg blir kvalm nåt jeg hører slike mennesker uttale seg om hva ANDRE MÅ GJØRE.
Nei,avskaff dette snarest.La det i det minste bli en folkeavstemming på det.
Bruk pengene heller på noen som GJØR i det minste noe for dem.La oss heller vende blikket ned på grasrota.
Mange mennesker og spesielt BARN lever i fattigdom.Syke/pleietrengende får ikke den hjelpen de trenger.Barn får ikke sin RETT til to foreldre,etter samlivsbrudd med foreldrene.Mobbing,rasisme ol...Det er lov å TENKE SELV,ennu iallefall.

2010-01-01T14:47:56

Hans-Erik Christensen Hans-Erik Christensen

1. januar 2010 - 14:47

KLIMA KONGEN

Kongen burde ikke utale seg om overforbruk, kongen / konge - fam er selv en av verstingene i overforbruk og den lista er lang !
2010-01-01T15:08:35

Ragnhild rønning Ragnhild Rønning

1. januar 2010 - 15:08

kongens nyttårstale

Jeg er så enig med deg Frida! Ja hva skal vi med Kongehuset. De velter seg i luksus, kjøper hytter og eiendommer etc. med våre skattepenger.Hva er måteholdet der? Hva med å bruke våre skattepenger til helse og omsorg, hva med de eldre som ligger uten mat og stell i 15timer? Det er en skam. Og regjeringa har sovna forlengst.... Det er bare trist..
2010-01-02T08:52:22

Solveig hagen Solveig Hagen

2. januar 2010 - 8:52

KONGENS NYTTÅRSTALE

Vil alltid være delte meninger om Kongen og Statsministerens
nyttårstaler.


JILL