ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter IRIX,Samfunn,Norge,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no

Tusentalls illegale våpen i Oslo

Oslo-politiet svever i uvisse og kan bare gjette hvor mange illegale våpen som finnes i hovedstaden. Men de vet hvem som skaffer seg skytevåpen ulovlig: «Etniske pakistanere knyttet til de ulike krimi

(Illustrasjonsfoto: Stock.XCHNG)(Illustrasjonsfoto: Stock.XCHNG)

Spredningen av våpen til kriminelle bander har lenge uroet ulike avdelinger innenfor Oslo politidistrikt. Frykten for skuddtrefninger og drap på både tjenestemenn og uskyldige sivile fikk en til å studere det illegale våpenmarkedet i hovedstaden nærmere. I januar ble en 22-siders rapport presentert internt.

Etter flere tidligere avslag kan «Neste Klikk» - som første medium - presentere deler av «Prosjekt Bullit» som rapporten fra oslopolitiet heter.

Politiet trekker fram tre hovedkilder for de kriminelle nettverkene: Forsvaret, smugling og eldre, uregistrerte våpen.

I rapporten heter det at Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) selv anslår internt at militæret har tapt eller fått stjålet hele 2000 automatvåpen som AG3 og MP5 eller Glock-pistoler. Men siden «usikkerheten til tallene er stor» kan det «innebære at det er flere militære våpen i det illegale markedet enn tidligere antatt».

Ikke konkrete tall


Politiet har ikke konkrete tall å vise til når det gjelder de mange våpnene som smugles inn i landet. De nøyer seg med å vise til at det dreier seg om «et ukjent antall», men sier også at det for kriminelle handler om moderne militære automatvåpen og at disse følger de samme smuglerrutene som brukes for narkotika, det vil si fra Øst-Europa.

I tillegg til disse to kildene nevnes det også at mange våpen som var knyttet til det offisielle Norges hemmelige nettverk, «Stay behind», etter andre verdenskrig, fortsatt er forsvunnet.

I sum betyr dette at oslopolitiet ikke klarer å anslå hvor mange illegale våpen som finnes, men de nøyer seg med å fastslå at det handler om «et stort antall illegale våpen i Norge».

Derimot vet politiet atskillig mer om hvem som anskaffer seg slike våpen og hvem som selger dem.

«Studien av våpenmarkedet indikerer tydelig at etniske pakistanere knyttet til de ulike kriminelle gjengene er den gruppen som utpeker seg som den største trusselen når det gjelder tilgang og ikke minst anvendelse av skytevåpen i Oslo», slås det fast.

Tilgang og salg


I rapporten går man også konkret inn på hvem som selger illegale våpen. Syv menn - deriblant en far og hans sønn - nevnes med navn. Hvordan de sannsynligvis skaffer seg tilgang på våpnene omtales også.

Det er de kriminelle nettverkene rundt A- og B-gjengen som kommer øverst på lista over brukerne. Disse blir detaljert gjennomgått og navn på utenlandske kontakter listes også opp. Etter dem følger den såkalte Furuset-gjengen som består av yngre gutter med hovedsaklig innvandrerbakgrunn.

Det fjerde nettverket som identifiseres er enkelte motorsykkelklubber, men dette nevnes mest på grunn av potensial.

Flere av de kriminelle nettverkene skal også ha bygd opp egne depoter som de kan hente våpen fra hvis det skulle være nødvendig.

I et eget avsnitt om morgendagens trusselbilde kommer det fram at oslopolitiet har rettet øynene på en ny gruppe - de mange nye vakt- og eskorteselskapene. En mener at det finnes mellom 50 og 100 slike som tilbyr næringslivsledere og andre blant annet livvakttjenester, teknisk overvåkning og etterretning.

Det er allerede avdekket at en rekke utenlandske selskaper med kriminelle bakmenn har forsøkt å komme inn på det norske markedet. At enkelte ansatte også har ekstrem kompetanse og trening fra ulike øst-europeiske militære enheter, gir også grunn til bekymring. Konkret nevnes 5-6 selskaper som bør følges ekstra nøye.

Denne uken ble det kjent at politiet fant et arsenal med 11 skytevåpen i forbindelse med et beslag av 60 kilo amfetamin.

Rangstige for illegale våpen


For å beskrive det illegale markedet har man i «Prosjekt Bullit» innført en rangstige for illegale våpen. De våpnene som gir høyest status og er mest ettertraktet er norske moderne militære våpen som AG3, MP5 og Glock.

For å synliggjøre etterspørselen etter slike har politiet sett på markedsprisene som en indikator. «De norske militære automatvåpnene prises svært høy, med sjelden priser under 25.000 kroner for en MP5 (maskinpistol, 9 mm)», skriver de ikke navngitte analytikerne.

Privatpersoner i Norge har i det hele tatt ikke lov til å eie automatvåpen som AG3 eller MP5. Slike våpen er særlig populære i det organiserte ransmiljøet og blant høyreekstreme personer, heter det.

Det er også merket en økning i spredningen av utenlandske moderne våpen som russiske Kalasnikov (AK47) og israelske UZI, samt pistoler og revolvere. Disse våpnene er særlig alminnelige «hos spesielt narkotikanettverk, ulike ransnettverk, utenlandske gjenger (gatebander A-B gjengen), kriminelle mc-organisasjoner».

Deretter følger modifiserte våpen fra Andre verdenskrig, men disse brukes sjelden blant tungt kriminelle. Derimot er det beslaglagt slike hos «unge kriminelle som har fungert som løpegutter for de sentrale gjengene, kriminelle ranere og hos enkeltpersoner uten spesielle knytninger til kriminelle nettverk».

Nederst på rangstigen kommer jakt- og sivile våpen som rifler og hagler, som det finnes svært mange av i Norge. Men disse er lite populære blant etablerte kriminelle nettverk.

2006-09-08T02:15:58

P G P G

8. september 2006 - 2:15

Våpen


Det er jo dette den vanlege våpeneigar har hevda lenge, at dei våpena som vert brukt i kriminelle handlingar, vert smugla inn eller stole frå Forsvaret.
Og til F. Andersen; det er tross alt noregs nest største idrottsgrein du snakkar om no! Med over 300 000 utøvera i dei forskjellige skytegreinene. Langt dei fleste skot som vert avfyrt skjer mot pappskive eller leirdue etter det kjem jakt.

Per G.


2006-09-07T21:29:35

Rune Stavaas Rune Stavaas

7. september 2006 - 21:29

Jæ#¤# idiotiske politikere


Det er godt at vi har slike som deg som virkelig forstår hvordan ting skal løses. Vi venter nå at du/dere melder dere inn i politisk arbeid og skyver ut noen av de udugelige fjonballene som er der i dag.
For dere er vel ikke bare litt store i kjeften - eller??
Jeg regner med at dere er så tøffe at dere tar ansvar og begynner i politikken.


2006-09-07T20:47:13

F Andersen F Andersen

7. september 2006 - 20:47

Våpen...


Skytevåpen skulle vært forbudt og eies av privat personer i det hele tatt! Jeg fatter ikke hva folk skel med det,de er kun skapt for å drepe.Kun politiet og militære skulle hatt lov til a ha skytevåpen.


2006-09-07T19:26:24

Hein Halvorsen Hein Halvorsen

7. september 2006 - 19:26

Ingen av politikerne eller politiet skjønner noenting.


Når grupper eller organisasjoner i andre land driver kriminalitet ov grov art forfølger politiet der forbryterene. Her forfølger dem de med plettfri vandel jegere og skyttere med avgifter på sportsutstyret ubegrunnet og ulovlig ransakelse av hjemmene noe som bare forgår i diktaturstater.
Og når dem ikke engang aner hvem dem skal ta kan dem ikke vente noen medlidenhet fra min side hvis dem får ei kule i ræva jeg belønner ikke dumheter.
Og myndighetene har selv sluppet inn jævelskapen da får dem for helsike greie å få dem ut igjen også eller skal jegere og skyttere få skylda for det også det er kanskje lettest.


2006-09-07T18:46:33

Anders Darud Anders Darud

7. september 2006 - 18:46

Våpen


Det flyter av våpen, men desverre er Politiet alt for naive i disse sakene, med tanke på den kriminelle delen.

Det som er bakvent, er at alle de som er lovlydige her i landet, de får mere straff, enn en som har våpen ulovelig.
De går an og være uheldig for den lovlydige..................................... det virker slik at jo mer du er banditt, jo mindre straff får u.......jøss for et samfunn vi lever i.

Politiet bør kunne ha våpen på seg, ikke springe hjem til mamma og spørre om ...får jeg lov eller.
M.M