ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true meninger Borgermening
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no

Bradley Manning risikerer dødsstraff

Varslere bør være vernet. Men det står ikke bra til med ytringfriheten i USA. Manning, som har varslet om krigsforbrytelser risikerer nå dødsstraff, mens de skyldige får gå fri.

Pentagon har nå utvidet tiltalen mot Bradley Manning, som mistenkes for å ha lekket store mengder hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks. Saken mot ham skulle etter planen ha kommet opp i juli i fjor, men er siden utsatt. I mellomtiden har han sittet i enecelle i et militærfengsel i Quantico, Virginia, hvor han har sittet siden juli, da han ble ble overført fra et fengsel i Kuwait, hvor til han kom mai 2010.

Alt tyder på at Manning blir torturert. Han holdes i streng isolasjon og må oppholde seg alene på cellen 23 timer i døgnet, under streng overvåkning. Han får ikke trene, og han får ikke ha hverken pute eller dyne på sengen. Flere av dem som har direkte kjennskap til soningsforholdene frykter for at han kan få langvarige psykiske plager som følge av måten han blir behandlet på.

Behandlingen av ham i fengselet til og med før han har blitt anklagd er umenneskelig og, i følge mange nasjoner verden over, tortur. Det er dette Assange kan forvente seg hvis han blir gitt over til USA. Nå risikerer han dødsstraff.

Pentagon har fra før utferdiget en tiltale i tolv punkter mot Manning, som anklages for omfattende brudd på USAs føderale straffelov og militærlov. Pentagon har ennå ikke knyttet Manning direkte til WikiLeaks, men mistenker ham for å ha lastet ned store mengder hemmeligstemplede dokumenter som han fikk tilgang til gjennom jobben som etterretningsanalytiker i Irak, for deretter å overlate dem til nettstedet.

Manning, som blir anklagd for å være kilden til Wikileaks lekkasjene, blir med andre ord anklagd for uautorisert inntrengen i og bruk av klassifisert materiale, noe som tilsvarer en strafferamme på 52 år, men han er foreløpig ikke dømt for noe. Nå utvides tiltalen med ytterligere 22 punkter, blant dem et punkt om at Manning ”har bistått fienden”. Dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen, kan han straffes med døden.

Pentagon forsikrer imidlertid om at det ikke vil bli lagt ned påstand om dødsstraff, men opplyser at Manning risikerer livsvarig fengsel. ”De nye tiltalepunktene reflekterer bedre omfanget av forbrytelsene Manning er anklaget for å ha begått”, sier en talsmann for det militære aktoratet, kaptein John Haberland.

Amerikanske myndigheter har over lengre tid forsøkt å finne en hjemmel i amerikansk lov for å ta ut tiltale mot Julian Assange. Mulige forbindelser til menig Bradley Manning, som anklages for å ha lekket dokumenter fra en militærbase i Irak, kan være det som gir USA grunn til å ta ut en siktelse mot Assange.

FBI gjennomgår nå en chatlogg for å finne ut om Assange oppmuntret og hjalp Manning med å ta ut topphemmelige militærdokumenter fra myndighetenes datasystemer. Dersom etterforskerne finner bevis for at han har deltatt på en slik måte, vil de trolig også hevde at han kan anses som medskyldig i uautorisert bruk og offentliggjøring av materialet, ikke bare som passiv mottaker og utgiver. Dermed vil amerikanske myndigheter trolig sikte ham for konspirasjon mot amerikansk sikkerhet – i tillegg til spionasje.

Siden det ble iverksatt autorisert etterforskning av Assange har blant annet The Espionage Act fra 1917 og en lov om datasvindel fra 1986 blitt foreslått tatt i bruk i kampen mot Wikileaks-grunnleggeren, på samme måte som disse ble brukt mot Bradley Manning. Disse lovene har imidlertid aldri gitt grunnlag for å ta ut tiltale mot personer som har mottatt og videreført informasjon, fordi en slik rolle er sterkt beskyttet i lover om presse- og ytringsfrihet.

Skulle myndighetene gå den veien, ville de samtidig måtte forsvare hvorfor de ikke tar ut samme tiltale mot andre medieorganisasjoner som på lignende vis har offentliggjort hemmelig materiale. ”Myndighetene har et sterkt ønske om unngå publiseringsaspektet og heller vektlegge lekkasjeaspektet, for å fremstå ryddigere og for å unngå grunnlovskonflikter”, hevder Daniel C. Richman, jusprofessor ved Columbia-universitetet.

Men fordi retten antakeligvis ikke vil godta chat-loggen, hvor Manning skrøt av unike og eksklusive forbindelser med den gåtefulle australieren, som dessuten skal ha tilbudt ham en jobb hos Wikileaks, ifølge den tidligere hackeren Adrian Lamo, som anga Manning i mai 2010, som tilstrekkelig bevismateriale, trenger myndighetene mer for å drive saken helt gjennom, mener Richman.

Å bringe inn Manning som vitne mot Assange kan være en løsning i så måte, for å få inn flere opplysninger om tidligere forbindelser dem imellom. Da må myndighetene først overtale Manning, som tidligere har vært motvillig til et slikt samarbeid.

MER INFO HER: www:wikileaksno.wordpress.com

 

 

 

 

Lesernes kommentarer

2011-03-06T11:40:07

Ole Å Langeland Ole Å Langeland

6. mars 2011 - 12:40

Ganske stille på kommentarfeltet...

Denne gjengen med USA-tilhengere skjønner vel at det er lite å stille opp med...
2011-03-06T15:49:44

Geir Holst Geir Holst

6. mars 2011 - 16:49

Det er jo ikke så mye å si,...

Russland og Putin kan henrette kritiske journalister med nukleært materiale, og gi dem en sakte og pinefull død.
USA og demokratene eller republikanerne kan fengsle og torturerer hvem de vil før de henretter dem.
Kina kan overvåke sine dissidenter i sann tid med pålagt mobil bruk og skyte dem under et annet påskudd, for eksempel for sykkel tyveri.
Columbia lar bander skyte advokater for morro skyld.
Norge kan fengsle Arne Treholt for det samme som Knut Frydenlund hylles for i våre historiebøker.
Sverige ser på at deres statsminister Olof Palme skytes, og siden han er kontroversiell og ikke støtter de rådende makt forholdene gidder man ikke en gang å etterforske saken.
MAO. alt er som det alltid har vært. Makta rår.

Men vi kan støtte dem som blir utsatt for overgrep, lese om dem og forsvare dem så godt vi kan, mens vi forklarer de mest sårbare blant oss at de ikke kan skylde seg selv for det andre utsetter dem for.
Det kan vi gjøre hver dag i kampen mot den uretten som blir begått mot milliarder av mennesker.
2011-03-06T17:25:23

Solveig hagen Solveig Hagen

6. mars 2011 - 18:25

Nevn en krig der det ikke har

forekommet grove brudd på Genevekonvensjonen. Krig er krig med allt det innebærer. Gamle sovjettilhengere behøver ikke forherlige seg selv i så måte.
2011-03-07T09:28:17

Einar Ofsteng Einar Ofsteng

7. mars 2011 - 10:28

Merkelig nok er jeg litt

Merkelig nok er jeg litt uenig med de fleste her, siden jeg faktisk mener man må straffes for de forbrytelser man gjør. Mannen har brudt sitt lands lover, og bør ta konsekvensene av dette. Han har høyst sannsynlig fåt veldig godt betalt for dette, og visste hva han gjorde........ Jeg er ikke noen USA tilhenger i det hele tatt, og er fullstendig klar over hva de gjør og har gjort, men man kan ikke begå lovbrudd, for å hindre andre i å begå ett.......... Et lands lover er til for å følges.