ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true borger utlendinger,Borgerkronikk,Debatt,Borgermening
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Svineinfluensa og konspirasjonsteorier

Bør media skrive om alle konspirasjonsteoriene rundt svineinfluensaen? Hvorfor velger normalt oppegående mennesker å tro på slikt?

http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2009-49/nfi_2021_049751800_1259753893.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2009-49/nfi_2021_049751800_1259753893.jpg

680 332

Fakkeltoget mot svineinfluensa-vaksinen foran Stortinget i november. Illustrasjon på forsiden er en faksimile fra en annonse mot vaksinen. Foto: Scanpix

Svineinfluensa og konspirasjonsteorier

Bør media skrive om alle konspirasjonsteoriene rundt svineinfluensaen? Hvorfor velger normalt oppegående mennesker å tro på slikt?

Knapt noen annen sak har tatt så stor plass i mediebildet i Norge, og verden forøvrig, de siste månedene som svineinfluensaen. Det har blitt skrevet spaltekilometer på spaltekilometer om denne nye varianten av influensa som har spredd seg verden rundt. Mye kan sies om mediedekningen av svineinfluensaen, men jeg nøyer meg med å si jeg slutter meg til dem som mener dette er overeksponert i norske medier i forhold til alvorlighetsgraden.

Selvfølgelig er det tragisk for dem som rammes alvorlig, ingen kan være uenig i dette. Man kan også stille seg kritisk til om det er etisk riktig å bruke så store ressurser på dette i Norge, når man for samme innsatsen f.eks. kunne vaksinert millioner av barn mot potensielt dødelige sykdommer andre steder i verden, og samtidig reddet mange ganger så mange liv. Det er heller ikke det som er mitt hovedanliggende denne gangen.

Konspirasjoner og kunnskapssamfunnet

Personlig slutter jeg ikke å undre meg over alle konspirasjonsteoriene som oppstår i kjølvannet av en slik sak. I et slikt ”kunnskapssamfunn” som det norske, skulle en tro at oppegående voksne mennesker kunne skille mellom ”sannhet” og ”eventyr”. Jeg er ikke selv medisinsk fagperson, men når valget står mellom den store store majoriteten av verdens leger, forskere, helsemyndigheter etc. og en bitte liten minoritet bestående av enkelte fagfolk og personer uten fagkompetanse overhode, vet i alle fall jeg hvem jeg har tiltro til.

I spissen for denne ”opposisjonen” mot vaksinen mot svineinfluensa står den nye ”Folkeaksjonen mot Svineinfluensa” som har bl.a. Ingunn Røiseland som en av sine talspersoner. Dette er en ”Folkeaksjon” som i følge egne sider støttes av Nyhetsspeilet.no, en side som også inneholder ”sjokkerende” nyheter at det egentlig er ”marsboere” som styrer verden. Still deg spørsmålet: Øker dette tiltroen?

Røiseland har til nå fått slippe til i TA, NRK, TV2 og andre steder med udokumenterte påstander om at CIA skulle stå bak influensaen for at vi skulle få injisert en vaksine som inneholder bl.a. små GPS-enheter som til en hver tid kan spore hvor vi er i verden og som i tillegg kan manipulere tankene våre (den samme GPS-enheten er også, i følge Røiseland, allerede implementert i alle amerikanske pass). I USA er det visstnok obligatorisk å ta en slik vaksine. Videre kontrollerer visstnok CIA alle verdens nyhetsredaksjoner for å hindre at ”sannheten” skal komme fram. Det har jo også kommet fram at det er kvikksølv i vaksinen. Utiver dette finnes det mange andre like usanne som usannsynlige påstander fra Røiseland og Folkeaksjonen, men jeg kan ikke ta for meg alle her nå.

Dusør for bevis

La oss, for ordens skyld, ta for oss et par påstander.

1) GPS-enheter i vaksine/pass.

Dette finnes ikke, og det er ikke mulig med dagens teknologi. Jeg har selv utlovet en dusør på 10.000 kr. til den person som kan fremskaffe et slikt pass med en innebygget GPS-enhet. Dette burde jo ikke være spesielt vanskelig siden alle vaksiner og alle amerikanske pass inneholder en slik? Som forventet har jeg ikke mottatt et eneste pass, men dusøren står ved lag.

2) Obligatorisk vaksine i USA.

Dette er heller ikke sant. Jeg har selv familie i USA og ingen av dem har i alle fall blitt hentet av myndighetene for å tvangsvaksineres.

3) CIA/USA styrer verdens media.

Mener Røiseland seriøst at NRK, TV2, VG, Aftenposten, Varden, TA og så å si alle andre store norske og internasjonale medier kontrolleres av en eller annen verdensomspennende organisasjon? Hvor mange tusen mennesker bare i Norge måtte være med i en slik sammensvergelse for å få til noe slikt? Hvor sannsynlig er egentlig dette?


4) Kvikksølv.

Ja, det er visstnok, kvikksølv i vaksinen. Men, i følge fagfolk er det altså mindre enn en får i seg naturlig via maten i løpet av et par dager. Har Røiseland og andre ”skeptikere” sluttet å spise mat? Alle disse teoriene og påstandene er sikkert mer spennende enn den ”kjedelige” virkeligheten for mange, men når det kommer til stykket blir det ikke mer sant av den grunn.

Man kunne godt kommentert andre konspirasjonsteorier og forsøkt å tilbakevise dem med rasjonelle argumenter, men jeg tror egentlig det ikke har noen hensikt (det får Berulfsen gjøre med glimt i øyet på NRK). Det er veldig vanskelig å få konkrete svar fra konspirasjonsteoretikere, og fornuft, dokumentasjon og sunt bondevett har ikke noen god gjenklang i slike alternative miljøer.

Hvorfor vokser konspirasjonsteorier frem?

Mer interessant kan være å forsøke å finne noen forklaringer på hvorfor slike konspirasjonsteorier vokser fram. En teori som har vært lansert er at konspirasjonsteorier har blitt et substitutt for religion. I dagens sekulariserte samfunn har religion liten betydning for mange mennesker. Likevel er det mange, tror jeg, som trenger den tryggheten en konspirasjonsteori kan gi på et fenomen eller hendelse som man ikke forstår.

Det er nemlig ikke alt her i verden man vet eller som det finnes noe entydig svar på. Konspirasjonsteorier og ”alternativ tenking” åpner for forklaringer som i mange tilfeller kan gi håp og få brikkene til å falle på plass. Se bare hvor mange som flokker seg sammen på alternativmesser som presenterer (fjern)healing oa. av ulike slag. Det er selvfølgelig også godt mulig at det finnes andre og bedre forklaringer.

Alternativ medievirkelighet

Et annet moment jeg er kritisk til, er den plassen disse grupperingene blir gitt i media. Jeg forstår at dette salgsmessig kanskje kan være interessant, og at man kan bruke ytringsfriheten som et godt argument for å slippe til folk i media. Men, jeg mener at media også har et ansvar for å kvalitetsjekke det som kommer på trykk. Det å være med på å spre en ubegrunnet frykt for svineinfluensavaksinen er kanskje ikke det farligste, men at det sprer seg en skepsis til vaksiner generelt er mer skremmende.

Så å si ingen helsemessige tiltak de siste 100 årene har reddet flere liv enn de store vaksinasjonsprogrammene verden rundt. Bare se hvor få som dør av en vanlig sykdom som meslinger i Norge sammenliknet med land i den 3. verden. Etter min mening bør heller disse gruppene marginaliseres, slik at man heller kan ta fatt i de viktige og interessante problemstillingen knyttet til Svineinfluensaen.

Bivirkninger av vaksiner og medisiner kommer det sannsynligvis alltid til å være. Noen til og med kanskje helseskadelige. Det er også et uomtvistelig faktum at legemiddelbransjen har tjent store penger på dette oppstyret, og at de har brukt medierådgivere for å fremme deres sak er heller ikke usannsynlig.

Men det er altså et godt stykke fra dette til å tro på en verdensomspennende konspirasjon.

Lesernes kommentarer

2009-12-02T13:10:02

Andreas Kjelsaas Andreas Kjelsaas

2. desember 2009 - 14:10

Kvikksoelv i vaksinen.

Den stoerste grunnen til at jeg ikke tar vaksinen er nettop innholdet av kvikksoelv. Det kan godt hende at det er som du sier at vi dessverre faar i oss kvikksoelv daglig via maten. Jeg foeler meg allikevel tryggere paa mat fordi gift som tas gjennom munnen forhaapentligvis gaar ut igjen i andre enden, i motsetning til via vaksinen som injiseres rett inn i blodet med direkte tilgang paa alle vitale organer. Kan godt hende en liten nok mengde kvikksoelv ikke skader deg, men jeg har ingen planer om aa eksperimentere. Virkningen paa fostre er mye stoerre enn paa en voksen person, og er grunnen til at mange land gir vaksine uten kvikksoelv til gravide. Men ikke i Norge, for her stoler overlegene paa EU's helseinstitutt.

At vaksinen er "trygg" kommer fra Europeisk Helseinstitutt. Saa sier overleger her at den trygg ogsaa, men hvor mange av de som uttaler seg har gjort sine egne tester? At vasksinen ble hastet gjennom sikkerhetstestene og legemiddelfirmaene fraskriver seg alt ansvar for bivikirkniner oeker ikke lysten til aa ta vaksinen. Og hvis vi ser paa historien saa finner vi mange tilfeller hvor vaksiner har drept eller lemlestet flere enn sykdommen den skulle kurere. Saa noen konspirasjon er ikke noedvendig for aa dempe folks iver etter aa ta den omstridte vaksinen. Slike teorier kommer alltid i kjoelvannet av omstridte saker, men er i dette tilfellet ikke aarsaken til at vaksinen er omstridt.
2009-12-02T13:55:22

Andreas Kjelsaas Andreas Kjelsaas

2. desember 2009 - 14:55

GPS, tvangsvaksinasjon, og kontrollert media.

For aa svare paa de andre punktene dine. Slik du formulerer dem saa vil nok svarene bli det du oensker, men det er noen sannheter der.

1) GPS-enheter i vaksinen.

Kilden til dette er trolig en etter hvert ganske kjent artikkel fra 1989 i den britiske avisen The Sun som omtaler RFID-chips (Radio-Frequency ID), eller gps-sendere om du vil, som er smaa nok til aa kunne injiseres under huden via en sproeyte. Videre sier artikkelen at for aa merke hele befolkningen kan man gi det under dekke av en vaksine, f.eks ved et svineinfluensautbrudd.

artikkelen:
http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images02/76/l_003a79f4e7ca48bea9e44b50bd4c9e23.jpg

Slikt blir det konspirasjonsteorier av. Og selv om jeg ikke har sett noen bevis for at RFID-chips har blitt gitt ved vaksineringsprogram, tanken boer ikke forkastes i et samfunn som preges av stadig stoerre overvaakning av befolkningen. Datadirektiv, DNA-register, ting som var uhoert i 1984.

Og ja, teknologien finnes. Hitatchi skryter av aa ha lagd verdens minste RFID-brikke; 0,15 mm lang, 0,0075 mm bred.

http://www.abc.net.au/news/newsitems/200602/s1563544.htm

2) Obligatorisk vaksine.

En obligatorisk vaksine til hele befolkningen vil nok ikke gaa saa bra. Foerst maa folk gradvis venne seg til ideen om massevaksinasjon, og bli overbevist at det er til deres eget beste. Men, det var en rekke gruper av offentlige ansatte i USA som fikk valget mellom aa ta vaksinen eller faa sparken, bl.a. helsearbeidere.

3) Jeg tviler ogsaa paa at ABC nyheter kontrolleres av CIA, men hvis du ser paa kildene til artiklene som publiseres her vil du ofte finne nyhetsbyraa som "Reuters", og norske "NTB", som selger nyheter til en rekke aviser. Du trenger derfor ikke kontrollere alle verdens medier direkte for aa kontrollere viktig informasjon, bare noekkelorganisasjoner.
2009-12-02T14:50:32

Christian Borchgrevink-Vigeland Christian Borchgrevink-Vigeland

2. desember 2009 - 15:50

Har forsøkt å presisere

Har forsøkt å presisere dette andre steder også. RFID er LANGT fra å være noen toveis GPS-overvåkningsløsning. Som sagt, dusøren står ved lag...
2009-12-02T14:53:18

Christian Borchgrevink-Vigeland Christian Borchgrevink-Vigeland

2. desember 2009 - 15:53

Altså: RFID er ikke det

Altså: RFID er ikke det samme som GPS. GPS-løsninger er mange ganger så store
2009-12-02T19:37:15

O Korsnes O Korsnes

2. desember 2009 - 20:37

Det er greit

Du som har svaret på alle teoriene rundt 1H1N,det jeg lurer på er
-hvordan er det mulig å søke på patent på en 1H1n vaksine før noen visste om viruset,søknaden ble levert ca 9mnd før det første utbuddet i Mexico,er det normalt å lage vaksine før en vet hvordan viruset er?Kanskje det er vanlig,men jeg måtte bare spørre
-Og hvorfor begynte FEMA i USA å transportere plastkister omtrent på samme tid søknaden om vaksinen ble levert,vi snakker her om hundretusener,kanskje millioner av kister,visste de noe om en stor pandemi når søknaden ble levert?

http://www.youtube.com/watch?v=qNuBHZlB0sY&feature=relate

http://www.youtube.com/watch?v=185HKE2c5Gg
Siste linken her er fra den finske dr Rauni Kilde,chief medical officer of Finland,går ut fra hun er troverdig

Her er ett intervju med en lege i USA på Fox News
http://www.youtube.com/watch?v=E1z7KSEnyxw&feature=related2009-12-02T20:28:22

Christian Borchgrevink-Vigeland Christian Borchgrevink-Vigeland

2. desember 2009 - 21:28

Er hun troverdig? Se selv:

Er hun troverdig? Se selv: http://no.wikipedia.org/wiki/Rauni-Leena_Luukanen-Kilde
2009-12-02T21:00:51

O Korsnes O Korsnes

2. desember 2009 - 22:00

Tror det

Siden hun har vært finsk chef medicine officer,så vil jeg tro hun vet litt om hva hun prater om.
Men du unngår helt å svare meg på de to andre spørsmålene jeg stillte deg,har du svar på de?Det om Rauni var litt utenom,men de var også interresante begge de to andre linkene også synes jeg,både epedemi eksperten og filmen med alle kistene,så hadde vært kjekt med ett svar angående de
2009-12-03T09:42:20

Christian Borchgrevink-Vigeland Christian Borchgrevink-Vigeland

3. desember 2009 - 10:42

Jeg så på "kistefilmen".

Jeg så på "kistefilmen". Makan til tull. Skulle dette liksom være hundretusenvis av kister til Svineinfluensadøde? Hvorfor skulle myndighetene drepe sine egne borgere? Hvem betaler skattene som "myndighetene" trenger? Tror du virkelig dette hadde ligget helt åpen og lett tilgjengelig hvis det virkelig var kister? Er villig til å satse mye penger på at det ikke vil dø "hundretusenvis" av amerikanere av Svineinfluensa. Villig til å sette penger imot?

Dette er altså bare tull og tøys.
2009-12-03T15:02:24

O Korsnes O Korsnes

3. desember 2009 - 16:02

Selvfølgelig

Jeg heller vil ikke tro at millioner av amerikanere vil dø av svineinfluensa,selv om det er det som myndighetene over hele verden prøver å overbevise oss om.at det vil dø masser av mennesker over hele verden.Den ene etter den andre "risiko"gruppen blir jo skremt etter hvert som ukene og mnd går.Først folk yngre enn 60+kronisk syke av en eller annen sykdom,så barn og gravide,så overvektige,så var det folk i 20-30 årene og så til slutt var det vel røykerne det var farligst for,så langt har 25-30 personer dødd her i Norge av denne influensaen og allt har fra dag 1 vært hauset sånn opp at det var den nye svartedauden som var på veg.Hvorfor har vi ikke da i media etter hver influensa periode(av den vanlige flunsa)hvor mange som har dødd?Det dør jo hvert eneste år i Norge mellom 1300-1500 som følge av influensaen.Det betyr ca 5-700 i hver periode hvert år.Det blir jo aldri slått opp noe særlig i media om det,foreløpig 30 ganger så mange som svineinfluensaen.Har det noe med at det ikke blir kjørt så massive reklamekampanjer for en vaksine,at myndighetene ikke kjører igang med skremselpropaganda 2 ganger i året i forkant av de vanlige influensaperiodene man jo har her?
Siden du ser ut til å vite sannheten om dette så er jeg fremdeles like uvitende om det er helt normalt med at farmasøytiske selskaper søker patent på vaksine så lang tid i forveien på virus som fremdeles ikke er oppdaget?Der skurrer det litt pga min uvitenhet,men selvfølgelig så er det kanskje bare slik i den farmasøytiske verden,er bare litt merkelig at allt var klart da det første mennesket med viruset ble oppdaget,at varselet gikk liksom ut til hele verden selv om det var ett mildt virus iforhold til de man vanligvis får hvert gang influensaen slår inn over vårt land
2009-12-04T09:13:32

Christian Borchgrevink-Vigeland Christian Borchgrevink-Vigeland

4. desember 2009 - 10:13

Dette stememr heller ikke

Dette stememr heller ikke ("merkelig nok"). Prøv først å tenke hvor sannsynlig dette er. Hvilke konsekvenser tror du det hadde fåt hvis Baxter eller andre med viten og vilje hadde plantet et virus som tusenvis av mennesker skulle dø av? Selskapet hadde jo blitt saksøkt av "alle", myndigheter som pårørende. Ikke en krone hadde blitt igjen. Ledelsen hadde fått livstid i fengsel, kanskje til og med dødsstraff i noen stater. Eierne hadde mistet alt. Tror du de er villig til å ta en slik sjanse? Tror du ikke bransjen tjener "nok" allerede på andre ting slik at en slik sjanse hadde vært en alt for stor risiko å ta?

En annen ting: Tror du virkelig Baxter hadde søkt patent på dette i forkant hvis de selv skulle spre sykdommen? Det er jo i praksis det samme som å innrømme at de selv stod bak. Tror du ikke også media hadde vært mer interessert i dette momentet hvis det hadde vært noe hold i det? Hadde jo vært tidenes legemiddelskandale.

Big business har sikkert mange "svin på skogen", men dette er jeg overbevist om bare er tull.

Det tok meg bare fem minutter med research før jeg fant ut at påstanden er noe mer nyansert enn det konspirasjonsteoretiske vrøvlet påstår. Baxter hadde søkt om patent for en metode å lage ulike typer vaksiner på, deriblant noe som likner på H1N1, ikke selve vaksinen (jeg er ingen farmasøyt, men det var noe a la denne forklaringen).

Nå har jeg påvist at tre av påstandene dine ikke har rot i noen som helst virkelighet, og at det å være litt mer kritisk kan være en fordel (men kanskje ikke like interessant). Tror ikke det er nødvendig å bruke mer tid på dette nå...
2009-12-04T17:07:20

Øyvind Midteng Øyvind Midteng

4. desember 2009 - 18:07

Angående patenteringen av vaksinen.

Christian Borch-Grevink: Jeg har nettopp forklart dette med patenteringen av vaksinen for Olav Fjærli lenger ned på siden. Du hadde forresten nesten klart å finne ut av det selv (jeg er heller ikke farmasøyt). Jo, det er riktig at de søkte patent på en vaksine for H1N1, som desverre, i mediebildet, har blitt synonymt med "svineinfluensa". "Svineinfluensaen" ER et H1N1-virus, men bare et av mange. Det er en VARIANT av H1N1. Så for å si det sånn: svineinfluensa er H1N1, men H1N1 er ikke bare svineinfluensa...;o). Da svineinfluensaen dukka opp, gikk det derfor relativt raskt å utvikle en vaksine: Man tok denne nye virusstammen, og brukte den i vaksinen de hadde utvikla mot H1N1 generellt. Det er flere vaksinemodeller på trappene, så vidt jeg har hørt. Det ble fart i arbeidet med akkurat det der i etterkant av fugleinfluensaen (som er et H5N1-virus, mye farligere enn H1N1-viruset som herjer nå). Wikipedia på engelsk har forresten mye god informasjon om virus og vaksiner.
2009-12-02T15:19:38

Jørn Johansen Jørn Johansen

2. desember 2009 - 16:19

Ja, disse teoriene bør dras ut i dagslys.

Du stiller to hovedspørsmål i artikkelen din som jeg har lyst til å kommentere.

1. Bør media skrive om alle konspirasjonsteoriene rundt svineinfluensaen?
Ja, disse bør dras ut i dagslys for det tåler de ikke. Det beste som kan skje slike folk er hvis de blir ignorert av "fienden" , dette beviser tross alt at "fienden" ikke klarer å komme med gode motargumenter.
Media bør også fokusere på den økonomiske delen, dette er tross alt en kynisk industri. Det er mye penger i alternativ medisin, krystaller,englekurs og bøker.

2. Hvorfor velger normalt oppegående mennesker å tro på slikt?
Her er jeg i stor grad enig i din teori om at det er en substitutt for religion. Jeg tror desverre at så lenge det er gode penger å tjene på dette så vil dette fortsette å eksistere i forholdsvis stor skala. Der det finnes uvitenhet og idioti vil det altid være gribber som bruker disse stakkarene.
2009-12-02T15:54:30

Rune ulfsnes Rune Ulfsnes

2. desember 2009 - 16:54

Ja jeg er absolutt enig i at

Ja jeg er absolutt enig i at det er det lureste å følge pengesporet.Å hevde at det er de samme som hele tiden kritiserer statlige operasjoner som,og så er det om å gjøre å dra fram det mest ekstreme eksemplet;"tror at verden er styrt av marsboere".-Vær så snill! Det finnes ekstremister på alle sider av debatten.
Pengesporet går rett opp til legemiddelindustrien,og greier ikke folk å se det så er de enten blinde eller dumme.Vaksiner har gjort mye bra for verden,men er det nå helt bombesikkert at denne vaksinen er utviklet kun fordi industrien fikk et anfall av medmenneskelighet.Man kan jo spørre seg om det lureste å gjøre om man vil tjene masse penger på en gang,kanskje er å benytte et verktøy som folk i årtier har lært seg å stole blindt på,feks.WHO og FHI...Jeg vet ikke,jeg bare spør,for det er da rimelig enkelt om man har øynene med seg å se at det er merkelig mye som har blitt "tilpasset" denne gangen,,
2009-12-02T16:56:10

Jørn Johansen Jørn Johansen

2. desember 2009 - 17:56

Ja, følg pengesporet.

Du har et godt poeng i at legemiddelindustrien har mye å tjene på dette, og har garantert lobbyister som jobber mot både WHO og FHI. Jeg personlig synes at svineinfluensaen har vært hauset opp ganske mye.
Men det forandrer ikke det faktum at disse konspirasjonsteoriene bare er tøv, som noen utnytter for å tjene penger.
2009-12-02T19:57:00

Øyvind Midteng Øyvind Midteng

2. desember 2009 - 20:57

God kronikk

God kronikk. Jeg har tenkt på de samme tingene. Noe som er nesten like så alvorlig som disse konspirasjonsteoriene, er det faktum at pressen lar dem SLIPPE TIL. Mediefolk vet som regel ikke mer om medisin enn menigmann, og presterer å ta disse konspirasjonsteoretikerne på alvor, og gir dem meter på meter med spalteplass. Media forer også oppunder teoriene ved å slå opp "alvorlige bivirkninger"-artikler om vaksiner, på første side. I ettertid viser det seg som regel at bivirkningene ikke var så alvorlige likevel, og svært sjelden varige. Media presterer også å la være å sette bivirkningene ved vaksinering i perspektiv. En alvorlig bivirkning oppstår bare pr. X antall tusen vaksineringer. Men å sette ting i perspektiv, det er åpenbart ikke medias misjon lenger. Her er det bare om å gjøre å selge så mange aviser som mulig ved å lage dramatiske overskrifter. Journalistisk integritet finnes ikke lenger. Ei heller finnes så mye som et snev av bevissthet omkring journalistisk ANSVAR: Enhver journalist bør også ta i betraktning at han/hun i realiteten også SKAPER virkeligheten, og ikke bare rapporterer om den. Mange, mange mennesker i Norge (og alle andre land) er paranoide og mindre intelligente (se bare i kommentarfeltet over), og av hensyn til særlig disse er det ekstra viktig at nyheter presenteres på en edruelig måte. Om ikke annet så for å beskytte dem mot deres egen manglende analytiske evner, og deres egen paranoia og overaktive fantasi. VG, Dagbladet og TV2 ligner mer og mer på Se og Hør for hver dag som går.
2009-12-03T10:37:26

Olav Fjærli Olav Fjærli

3. desember 2009 - 11:37

Mye sant i det du sier, men ikke alt....

Jeg er enig i at dette er en god kronikk. Er også enig i at det har oppstått en del helt syke konspirasjonsteorier i kjølvannet av svineinfluensaepidemien. Men synes samtidig at du er nokså arrogant når du karakteriserer mange i Norge for å være "paranoide og mindre intelligente". At du er flink til å ordlegge deg betyr ikke nødvendigvis at det er DU som har rett, gjør det vel? Empati er et ord som defineres som evnen til å sette seg inn i hvordan andre tenker og føler. Dette bør ligge i bakgrunn når du tyr til slike store ord. Selv er jeg enig i at mye av tyngden bak de fleste av disse konspirasjonsteoriene kan tilskrives massens behov for trygghet og svar på det ukjente. Når folk ikke lenger tror på religion (noe som kanskje ikke hadde vært så dumt likevel) så dukker slike surrogater opp. Så langt veldig enig. Men vi må samtidig være klar over at tusener, kanskje millioner av opplyste (og uopplyste) mennesker har fått med seg at det er en legemiddelaktør som heter Baxter Inc. som tok patent på denne vaksinen 9 måndeder FØR de første pandemiutbruddene i Mexico? Hvorfor? Og hvorfor fraskrive seg all etisk og medisinsk ansvar?? Jeg, for min del, holder herr Korsnes for å være vel så intelligent som hans motdebattanter her... (Så må dere ikke glemme at denne debatten ikke bare er forbeholdt lille Norge. Og kom nå for Guds skyld ikke med den kommentaren at folk i andre land er dummere enn oss...)
2009-12-04T16:57:05

Øyvind Midteng Øyvind Midteng

4. desember 2009 - 17:57

Fjærli: Angående patenteringen av vaksinen

Hyggelig du syntes det var en god kommentar, men jeg ser at du også har latt deg forlede av ting du har lest om på diverse nettsider, eller hørt i debatter med konspirasjonsteoretikere. Angående patenteringen av vaksinen, som du påpeker ble gjort FØR utbruddet av svineinfluensa:
Pandemrix er ikke en vaksine mot svineinfluensa. Det er en vaksine mot influensa av H1N1-typen (hvorav "svineinfluensaen" er en variant). Virusstammen som brukes i vaksinen, kan "byttes ut" mot andre H1N1-virus. Bakgrunnen for utviklinga av vaksinen ligger i et modellvaksinekonsept som faktisk ble utvikla i tilfelle utbrudd av en mye farligere influensa; H5N1 (som f.eks. fugleinfluensaviruset, som dukker opp blant fugler og kan smitte over til mennesker, men som heldigvis ikke har blitt smittsomt mellom mennesker enda). Baxter tok dermed ikke patent på en vaksine mot en VARIANT av et virus som allerede eksisterte. De tok patent på en vaksine mot et virus, H1N1, og da svineinfluensaen dukket opp, noen måneder senere, så kunne man isolere virusstammen hos folk som ble smitta, og bruke den i vaksinen.
Dette kunne du lett ha funnet ut selv. All informasjonen om dette ligger på internett.
Årsaken til ansvarsfraskrivelsen er at vaksinen måtte ut på markedet litt raskere enn antatt, p.g.a. H1N1-utbruddet. Det er selvfølgelig ikke ideellt, men det er i hvert fall bedre enn en situasjon UTEN en vaksine, mot en inffluensa som kan være farlig for enkelte.
2009-12-02T20:00:14

Ingar langmo Ingar Langmo

2. desember 2009 - 21:00

din struts

jeg mener at alle som tror på konspirasjonsteorien til svineinfluensaen kan gjøre som strutsen. og det er å grave seg ned og hold kjeft. makan til tullball.
2009-12-03T19:53:17

Jon Halvorsen Jon Halvorsen

3. desember 2009 - 20:53

Død og fordervelse selger

I en verden som i våre dager er langt fredeligere, tryggere og ...kjedeligere? enn for bare noen tiår siden, er det et sulteforet media som gjerne vil hause ting litt opp. De tar tak i de minste tegn til trøbbel og blåser det opp maksimalt slik at vi gjerne tror verden er på randen av utslettelse til en hver tid, for slikt selger jo ikke sant? Ut i fra det man leser til daglig i aviser og blader kan det virke som om dommedag er rett rundt hjørnet, at fryktelige sykdommer kommer til å drepe halve jordens befolkning, at tredje verdenskrig står på trappene eller at miljøet er så ødelagt at det bare er ørken igjen her om 20 år.
Og vi godtroende individer jatter med, panikken brer seg og folk går mann av huse for å hamstre et eller annet, fullstendig besatt av tanken på at nå, nå skjer det vi hele tiden har ventet på, nå går alt til he***.
Vi er plaget av et media som hele tiden roper: Ulv! Ulv! Hva så når det virkelig skjer et eller annet alvorlig? Jeg blir skremt av tanken.
Svineinfluensaen er vårt minste problem folkens, bare vent til 21 desember 2012... da går Maya kalenderen ut! ;-)
2009-12-03T21:57:39

Andreas Kjelsaas Andreas Kjelsaas

3. desember 2009 - 22:57

RFID og overvåkning.

jeg liker å lese alternative medier for å få et bredere bilde, men du er den første jeg har sett som snakker om GPS, følgelig antok jeg at du mente RFID. Av hva jeg har lest så er den største offisielle rekkevidden på RFID 100m, altså ikke for satelittovervåkning, men du trenger ikke spores med satelitt for å overvåkes. Det lagres informasjon om hvor du befinner deg hver gang du kjører gjennom bompengeringen, trekker visakortet, går gjennom passkontrollen, bruker Ruters autmatiske billettsystem, bruker mobiltelefonen, er på internett osv. Med RFID er tanken at disse funksjonene etterhvert kan legges inn i én brikke, i tillegg til helseinformasjon, biometriske data og andre personlige opplysninger du ikke ønsker at alle skal ha tilgang til.

Det finnes mange myter om RFID som trekker oppmerksomhet bort fra de faktiske problemene, som at den er lett å hacke. Du er med andre ord ekstra sårbar for identitetstyveri om du bruker en slik brikke. Det er konklusjonen jeg trekker fra Mythbusters presseinfo om hvorfor de valgte å ikke ta med et segment om hvor lett brikkene er å hacke i programmet de gjorde om RFID. Det var nemlig mange store korporasjoner som la press på Discovery Channel og truet med å trekke reklameavtalene.
2009-12-04T09:55:57

Torunn karlsen Torunn Karlsen

4. desember 2009 - 10:55

Ja,dette er sannelig storm i

Ja,dette er sannelig storm i et vannglass..
Om bare folk kunne vært litt mer opptatt av helse, og det og bygge opp sitt eget imunforsvar, istedefor å kjøpe de billigste matvarene,de med minst næringsstoffer i. I dagens matvareproduksjon er maten tilsatt så mye konserveringsstoffer, og frukten er sprøytet med så mange giftstoffer, at ,nærmest alle vitaminer og næringstoffer er borte. I dagens samfunn trenger alle tilskudd av vitaminer og mineraler. det finnes ikke i kosten lengre.
Send meg an mail,og jeg vil gjerne sende dere info om hvordan dere kan bygge opp egen helse, og stå stekere rustet til neste pandemi!!
Min e postadr er karlsen.torunn@yahoo.no
jeg er representant for den svenske bedriften Natures of scandinavia.

Så kan statens helsekroner heller brukes til noe bedre,som å gi livreddende behandling.
2010-03-12T08:32:42

Torunn karlsen Torunn Karlsen

12. mars 2010 - 9:32

Tjoslov og Moland kan sone i Norge

Ja,få gutta hjem så fort som mulig
2010-03-12T08:43:35

Torunn karlsen Torunn Karlsen

12. mars 2010 - 9:43

svineinfluensa igjen

Flytt fokusetfra influensaviruset og konspirasjonsteorien,og fokuser heller på nyttige ting.Gi heller kroppen vitaminer og næring slik at det greier seg gjennom en pandemi.Mosjoner regelmessig,og du vil fort merke at kroppen blir sterkere.Vitaminene kan du bestille på www.shopatnatures.com/torunn
så kommer de rett hjem til deg