ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true borger Borgermening
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Justisministrenes nei til avkriminalisering - Narkomane skal hjelpes, ikke straffes. Det sier både tidligere og nåværende justisminister, men verken Dørum eller Storberget ønsker avkriminalisering av narkotika http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-52/Dorum-og-Storberget-620.jpg
http://www.abcnyheter.no/files/imagecache/normal/2010-52/Dorum-og-Storberget-620.jpg

680 340

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) med sin etterfølger Knut Storberget (AP). (Foto: Knut Falch/Scanpix)

Justisministrenes nei til avkriminalisering

- Narkomane skal hjelpes, ikke straffes. Det sier både tidligere og nåværende justisminister, men verken Dørum eller Storberget ønsker avkriminalisering av narkotika

Ifølge dagbladet.no har tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) møtt nåværende justisminister Knut Storberget (Ap) for å overrekke høringsuttalelsen om Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika.

Dørum gikk feil. Det er Helsedepartementet som har sendt ut høringsbrevet, ikke justisdepartementet.

Dørum er nå leder for Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), som er regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet. KRÅD er blant høringsinstansene som er enige med flertallet i Stoltenbergutvalgets konklusjoner.

De støtter både forslaget om heroinassistert rehabilitering og forslaget om opprettelse av Mottaks- og oppfølgingssenter. Men problemstillingen er uansett underlagt helsesektoren.

- Narkomane skal hjelpes, ikke straffes. Det sier både tidligere og nåværende justisminister, men verken Dørum eller Storberget ønsker avkriminalisering av narkotika.

Kriminaliseres, men ikke straffes? Hva er det? Nok et eksempel på politisk konstruert kriminalomsorg? Konsekvensen vil bli at kriminaliseringen erstattes med tvangsbehandling.

Dørum påpeker at narkomane heretter bør møtes med varme hender, men uten avkriminalisering vil nok de fleste brukerne oppleve dem som mer enn varme, snarere klamme.

- Diskusjonen om avkriminalisering er for akademikerne, sier justisminister Knut Storberget til, men dette kravet kommer tvert i mot fra grasrota: Ingen har rett til påføre noen straff for å bruke rusmidler. Rusmiddelbruk er en ikke-voldelig handling helt på linje med å drikke alkohol!

Det er inkonsekvent at noen av legemidlene som landets borgere er avhengige av er illegale, i mens andre vanedannende midler er legale. Kriminalisering er undertrykking. Grensen for lovlighet skiller ikke på medikamentenes rusvirkning, skadevirkning eller avhengighetspotensiale. Derimot på fordommer.

Forebygging og tidlig intervensjon er nærmest umuliggjort ved at bruk av forbudte rusmidler er definert som kriminalitet. Dette former brukerens selvbilde og bidrar til en utstøtelsesprosess. Uavhengig av om reaksjonen er bot, fengsel eller tvangsbehandling.

Man blir mester i å skjule bruken for sine nærmeste. Kriminaliseringen av rusmiddelbrukere tvinger dem til et illegalt miljø der de ofte eksponeres, også for andre illegale rusmidler. Slik senkes grensen for å gå fra eksempelvis hasj til eksempelvis heroin.

Det er med flere rusmidler som det er med alkohol: Kun en liten andel av brukerne har problemer. Noen har et traumatisk forhold til alkohol etter oppveksten. Har ikke disse den samme rett til å nyte rusmidler/dempe smerter som alle andre?

Med Storberget og Dørum sitt forslag om fortsatt kriminalisering, men uten straff, vil politiet bli et ledd mellom pasient og hjelpetiltak. Denne prioriteringen av politiets ressurser fortjener en lang og nøysom debatt, så også den andre konsekvensen; at politifagligheten får dominere for helse- eller sosialfaglige vurderinger i forhold til henvisning til behandling.

Det står mer enn fire tusen i kø for rusbehandling, fire tusen motiverte. Likevel vil justisminister Knut Storberget påby behandling istedenfor å avkriminalisere. Dette fører til at pengene til rusbehandling vil gå til å behandle tilfeldig og uheldig arresterte, fremfor reelt motiverte.

Jeg anbefaler Dørum å henvende seg til Helsedepartementet med sitt høringssvar. Sjansen er dessverre stor for at de der vil forkaste forslaget om Mottaks- og oppfølgingssentre blant annet fordi sentrenes drift vil stå i kontrast til samhandlingsreformen. MO-sentrene er tross alt et av Stoltenbergutvalgets aller viktigste forslag.

Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk